Napsal James Donnelly 7 minut čtení

Zásady Ochrany Soukromí

Top10Casinos, odtud dále označován jako "my," "naše" nebo "nás," provozuje webovou stránku Top10Casinos.cz, která bude v této zásadě ochrany osobních údajů označována jako Služba. Na této stránce se hráči dozvědí, jak shromažďujeme data, jak jsou tato data používána a ukládána, a dozvědí se o různých politikách, které jsou v platnosti ohledně ochrany hráčů a udržování citlivých dat v bezpečí za všech okolností.

Poskytnutá data budou použita k vylepšení Služby a použitím této Služby hráči souhlasí s tím, že tato stránka může skutečně shromažďovat tato data a různé formy informací. Podmínky v této politice mohou být změněny a když byla Zásada ochrany osobních údajů aktualizována nebo změněna, budou o těchto změnách informováni všichni registrovaní členové.

Definice

Každý, kdo přistupuje na tuto stránku, by měl být seznámen s terminologií používanou v této Zásadě ochrany osobních údajů. Toto je seznam často používaných termínů. Služba - Jedná se o webovou stránku Top10Casinos.cz Osobní údaje - Sem patří jakékoli informace o jednotlivci a údaje identifikující tuto osobu. Osobní údaje mohou být shromážděny ze stránky i z jiných zdrojů. Údaje o používání - Toto jsou údaje, které budou automaticky shromažďovány nebo generovány jakýmkoli použitím Služby nebo během návštěvy stránky. Cookies - Jedná se o mnohem menší kousky dat, které budou shromažďovány a ukládány na zařízení, které se používá, buď na stolním počítači nebo na mobilním zařízení. Správce údajů - Toto odkazuje na skutečnou osobu, která určuje, jak budou zpracovávány a používány veškeré osobní údaje na stránce. Zpracovatelé údajů - Toto jsou také Poskytovatelé služeb a odkazuje se na právnickou osobu, která bude zpracovávat veškeré údaje pro Správce údajů. Osoba subjekt údajů - Také známá jako Uživatel nebo jakýkoli jednotlivec, který používá Službu poskytovanou na webové stránce.

Použití a shromažďování informací

Na Top10Casinos.cz shromáždíme a ukládáme mnoho forem dat a informací. Tyto informace se používají výhradně k poskytování Služby Uživateli a k zlepšení již nabízených služeb.

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje budou shromažďovány, když jakýkoli Uživatel přistupuje na Službu, a jedná se o identifikovatelné informace, které mohou obsahovat kontaktní údaje nebo jakékoli jiné údaje, které přímo identifikují Uživatele. To může zahrnovat:

 • Emailové adresy
 • Plná jména Uživatelů
 • Údaje o používání a Cookies

Shromážděné Osobní údaje budou použity k tomu, aby byli Uživatelé Služby kontaktováni a nabídnuty jim budou propagační materiály, bulletin nebo marketingové materiály týkající se herního zážitku na stránce. Uživatelé mají možnost odhlásit se od přijímání jakýchkoli forem komunikace od Top10Casinos.cz odhlášením se nebo následováním pokynů uvedených na konci jakékoli zaslané e-mailové zprávy.

Údaje o používání jsou další formou údajů, které budou shromažďovány na stránce, a jedná se o informace o tom, jak je Služba skutečně používána. Tento druh údajů je kritický pro provoz stránky Top10Casinos.cz a může zahrnovat IP adresu používaného počítače, přesný čas a datum návštěvy stránky, dobu strávenou na stránce a další diagnostické údaje a identifikátory zařízení.

Údaje o sledování a Cookies jsou používány k sledování veškeré aktivity, která probíhá během návštěvy stránky, a obsahují konkrétní informace. Cookies jsou malé soubory, které mohou obsahovat anonymní identifikátor. Ty jsou zasílány prostřednictvím prohlížeče z webové stránky a jsou poté ukládány na používaném zařízení. Top10Casinos.cz také použije technologii sledování, která zahrnuje skripty, bělidla a značky, které budou sledovat informace a budou použity k analýze a zlepšení Služby.

Uživatelé budou moci přesměrovat svůj prohlížeč tak, aby odmítl Cookies nebo vybrali konkrétní Cookies. Pokud uživatelé nepřijmou Cookies, existuje šance, že část Služby nebude přístupná. Zde jsou některé příklady různých Cookies, které budeme používat:

 • Session Cookies - Tyto jsou použity k provozování Služby
 • Preference Cookies - Používány k pamatování jakýchkoli nastavení, která vyhovují preferencím uživatele
 • Bezpečnostní Cookies - Používány k posílení bezpečnostních opatření
 • Reklamní Cookies - Používány k poskytování reklam, které by mohly být pro uživatele zajímavé

Využití dat na Top10Casinos.cz

Data, která jsou sbírána Službou, budou použita různými způsoby a pro různé účely. Je důležité, aby všichni Uživatelé věděli, jak lze a bude shromážděná data použita.

 • Poskytování a udržování Služby
 • Upozornění na jakékoliv změny ve Službě
 • Umožnění účasti na jakýchkoli interaktivních funkcích Služby
 • Poskytování zákaznické podpory
 • Shromažďování cenných informací, které lze využít k vylepšení Služby
 • Sledování používání Služby
 • Detekce a řešení jakýchkoli technických problémů, které by mohly vzniknout
 • Poskytování novinek a speciálních nabídek Uživatelům, včetně služeb a událostí, které mohou být nabízeny. Pokud se uživatelé rozhodnou nepřijímat bulletin a aktualizace, tuto informaci neobdrží.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a právní základ zpracování údajů

Jakýkoli Uživatel z Evropského hospodářského prostoru bude podléhat sběru a používání osobních informací, jak je popsáno v této zásadě. Služba může zpracovávat různé formy Osobních údajů, protože:

 • Služba může potřebovat vykonat smlouvu s Uživatelem
 • Uživatel udělil Službě povolení k takovému postupu
 • Zpracování dat je ve prospěch Služby a nepřekračuje žádná práva
 • Pro zachování souladu se všemi zákony

Uchovávání dat

Osobní údaje, které byly shromážděny, budou uchovány po dobu nezbytnou k účelům, které byly uvedeny v Zásadě ochrany osobních údajů. Data budou uchovávána a používána v míře potřebné k dodržování jakýchkoli právních záležitostí, k vyřešení sporů nebo k vynucení právních dohod. Top10Casinos.cz také bude uchovávat data pro interní analýzu. Údaje o používání budou uchovány po kratší dobu než Osobní údaje, pokud tyto informace slouží k zvýšení bezpečnosti nebo funkčnosti Služby, nebo pokud je Služba zákonem povinna uchovávat Údaje o používání po určitou dobu.

Přenos dat

Veškeré informace poskytnuté Službě, včetně Osobních údajů, mohou být přeneseny na počítače, které se nacházejí mimo stát, zemi nebo právní obvod Uživatele, kde se mohou právní předpisy o ochraně údajů lišit od těch, které jsou platné v právním obvodu Uživatele. Pokud Uživatelé jsou mimo Kanadu a chtějí poskytnout Službě informace, tyto informace budou přeneseny do Kanady a zde budou zpracovány. Souhlas Uživatele s touto uvedenou Zásadou ochrany osobních údajů a odesláním jakýchkoli informací bude představovat dohodu o přenosu dat. Top10Casinos.com podnikne veškeré potřebné kroky k zajištění bezpečného přenosu dat v souladu s touto Zásadou ochrany osobních údajů a žádný přenos nebude prováděn k organizaci, která nemá v souladu s ní adekvátní bezpečnostní opatření.

Zveřejnění dat

Občas může Služba zveřejnit poskytnutá data, pokud jsou nezbytná určitá opatření. Může se jednat o:

 • Dodržování právních povinností
 • Ochrana a obrana práv či majetku Služby
 • Prevence nezákonného jednání v jakémkoliv spojení se Službou
 • Ochrana osobní bezpečnosti Uživatelů
 • Ochrana před právními povinnostmi

Bezpečnost dat

Zatímco bezpečnost všech poskytnutých dat je pro Top10Casinos.cz důležitá, nemůžeme vždy zaručit bezpečnost elektronického ukládání. Snažíme se však použít nejlepší možné prostředky k ochraně Osobních údajů, ale absolutní bezpečnost nemůže být zaručena.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Práva na ochranu údajů

Určitá práva na ochranu budou poskytnuta těm, kteří jsou rezidenty Evropského hospodářského prostoru. Služba udělá všechny rozumné kroky, aby umožnila opravu nebo změnu Osobních údajů, pokud bude potřeba. Pokud chce Uživatel vědět, jaké Osobní údaje jsou uloženy, může se obrátit na Službu pro více informací. V některých situacích budou mít Uživatelé práva na ochranu údajů uvedená níže:

 • Právo na aktualizaci, přístup nebo smazání jakýchkoli informací, které máme
 • Právo na opravu nepřesných údajů
 • Právo nesouhlasit s zpracováním Osobních údajů
 • Právo na omezení způsobu zpracování údajů
 • Právo na přenosnost údajů, kde si Uživatel může obdržet kopii všech informací, které jsou uloženy Službou
 • Právo kdykoli odvolat souhlas týkající se zpracování osobních údajů

V některých případech může Služba požadovat ověření identity před odpovědí na tyto žádosti. Kdykoli má Uživatel právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů týkající se používání a sběru Osobních údajů.

Poskytovatelé služeb

Top10Casinos.cz si vyhrazuje právo zaměstnat třetí stranu k usnadnění Služby a k poskytování služeb nebo k plnění úkolů, které pomáhají s analýzou způsobu, jakým je Služba používána. Tyto třetí strany budou mít přístup ke všem poskytnutým Osobním údajům, ale budou použity pouze k plnění úkolů jménem Služby a nebudou tyto informace kdykoli zveřejňovat.

Analýza

Služba může používat Clicky, webovou analytickou službu, k monitorování používání Služby a provádění potřebné analýzy kdykoli.

Reklama

Třetí poskytovatel může být také použit k zobrazování reklam Uživatelům. To pomáhá podporovat a udržovat Službu a zlepšovat uživatelské zážitky.

Odkazy na různé webové stránky

V určitých částech stránky mohou Uživatelé najít odkazy na jiné stránky, které nejsou vlastněny nebo provozovány Top10Casinos.cz. Pokud uživatelé kliknou na jakýkoli odkaz třetí strany, budou okamžitě přesměrováni na tuto stránku. Radíme všem Uživatelům, aby úplně přezkoumali všechny podmínky této Zásady ochrany osobních údajů a politiky každé stránky, která je navštívena prostřednictvím poskytnutého odkazu. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, který je poskytován na propojených stránkách, ani nepřejímáme odpovědnost za jakákoli opatření, která Uživatel na těchto stránkách učiní.

Privacy Policy Changes

Služba si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v aktuální Zásadě ochrany osobních údajů, která platí. Všichni členové budou o takových změnách informováni a měli by ji přezkoumat v nové verzi nabízené politiky. Uživatelé budou informováni prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na stránce před tím, než jakékoliv změny vstoupí v platnost, a budou jim poskytnuty účinné datum těchto změn. Všem Uživatelům se silně doporučuje, aby pravidelně zkontrolovali Zásadu ochrany osobních údajů na případné nedávné změny, které budou zveřejněny zde na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo sběru a použití informací, můžete kdykoli kontaktovat tým podpory pro další informace. Členové týmu podpory budou mít všechny informace o jakýchkoli aktualizovaných politikách a mohou Uživatelům poskytnout odpovědi týkající se této Zásady ochrany osobních údajů nebo použití jakýchkoli dat, která byla sbírána Službou.

Privacy Policy Changes

Služba si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v aktuální Zásadě ochrany osobních údajů, která platí. Všichni členové budou o takových změnách informováni a měli by ji přezkoumat v nové verzi nabízené politiky. Uživatelé budou informováni prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na stránce před tím, než jakékoliv změny vstoupí v platnost, a budou jim poskytnuty účinné datum těchto změn. Všem Uživatelům se silně doporučuje, aby pravidelně zkontrolovali Zásadu ochrany osobních údajů na případné nedávné změny, které budou zveřejněny zde na této stránce.

Exkluzivní CZ kasinové bonusové nabídky a odborné recenze

Získejte nejnovější nabídky online kasin od předních českých kasin. Zůstaňte v obraze přihlášením se k odběru našeho newsletteru!

Subscribe to Our Newsletter